Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie tworzą wszyscy uczniowie klas „0” - VIII.

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania...

„...Niezależnie od tego, jak bardzo jesteście zaangażowani w życie szkoły – macie prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możecie z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!...”

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczo - profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie   szkoły  i poza nią
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • Podtrzymywanie tradycji
 • Włączenie rodziców w sprawy szkoły
 • Pokojowe   rozwiązywanie konfliktów – w ramach innowacji pedagogicznej” Pokojowe środowisko szkolne
 • Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku

Samorząd Uczniowski prowadzi swoją gazetkę szkolną na portalu społecznościowym Facebook „Echo 6” - link: https://www.facebook.com/Echo-Sz%C3%B3stki-971343216340473/

STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Przewodniczące:
 • Kinga Ciesielska
 • Lena Jachimek
Sekretarz: Jagoda Nawrot
Sekcja nagłaśniająca:
 • Olaf Burzyński
 • Igor Ławniczak
 • Piotr Hoeft
Sekcja dekorująca:
 • Jagoda Nawrot
 • Klaudia Prusik
 • Monika Różankiewicz
 • Adrianna Marcyniuk
Gazetka szkolna „Echo 6”: Maria Adamus

Pogoda

Imieniny