Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie

Dokumenty

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie 2019/2020

Utworzono dnia 16.09.2019, 18:34

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie, tekst jednolity

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie 2019/2020

Utworzono dnia 10.10.2019, 13:57

Regulamin Rady Rodziców

Utworzono dnia 11.10.2016, 19:04

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 17.09.2018, 16:04

Regulamin świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 19.02.2018, 15:17

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 17.04.2016, 11:49

Innowacja pedagogiczna „Pokojowe środowisko szkolne - czyli mediacje rówieśnicze i sztuka komunikowania się jako sposób efektywnego kształtowania kompetencji społecznych uczniów”

Utworzono dnia 11.10.2016, 19:05

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Utworzono dnia 19.09.2018, 21:55

Oświadczenie o wpłacie na konto kwoty za wymianę wkładki w szafce ubraniowej

Utworzono dnia 13.11.2018, 14:43

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie

Utworzono dnia 25.09.2019, 12:49

Zasady dot. ubioru w szkole (SU)

Utworzono dnia 06.12.2018, 12:06

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie w przedmiocie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Utworzono dnia 24.01.2018, 13:44

Zarządzenie w sprawie wydawania legitymacji szkolnych, kart rowerowych i duplikatów świadectw

Utworzono dnia 27.02.2017, 13:15

Zarządzenie w sprawie procedur wydawania legitymacji szkolnych, kart rowerowych i duplikatów świadectw wraz z załącznikami - wnioskami o wydanie ww. dokumentów.

Pogoda

Imieniny